Digitala verktyg och dövblindhet

Alla barn och elever har rätt till en tillgänglig digitaliserad undervisning oavsett utvecklingsnivå. Det förutsätter att pedagoger och personal i förskola och skola får utbildning och kunskap om hur de kan använda digitala verktyg som ett komplement i undervisningen.

För elever med förvärvad dövblindhet kan material inom olika ämnesområden presenteras och erbjudas digitalt. Genom att olika tekniska hjälpmedel anpassas och görs tillgängliga underlättar det för eleven att i samma takt som sina kamrater följa undervisningen.

För elever med medfödd dövblindhet kan tillgång till digitala verktyg innebära ökad kunskap om sig själv och sin omvärld. Det kan även stödja utvecklingen av samspel med omgivningen och ge stöd för en ökad kommunikationsutveckling och kunskapsutveckling.

På samma sätt som med alla barn behöver en god relation och kontakt med barnet etableras, innan några konkreta föremål eller digitala verktyg används. Det innebär att pedagogen samspelar genom att läsa av och svara på barnets uttryck. Därifrån kan de sedan tillsammans upptäcka ett föremål, till exempel ett digitalt verktyg. Det är av stor vikt att man i arbetet med digitala verktyg försöker använda sig av så många sinnen som möjligt som exempelvis känsel, hörsel och syn. Forskning visar att personer med medfödd dövblindhet får ökad motivation när de får delta i en aktivitet där man använder konkreta föremål, vilket vi menar kan vara ett digitalt verktyg. Filmen visar att det kan innebära att man i undervisningen använder sig av ett fotbad eller fön utifrån tanken att dessa också kan ses som digitala verktyg, förutom datorer och pekplattor.

Digitala verktyg – ett komplement i lärmiljön

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, engelsk text
Publicerat tisdag 26 april 2022