Mer om språkstörning

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning inom området och länktips för vidare information.

Almsenius, E., Aspeflo, U., (2019). I relation till lärande: kommunikationsstöd i undervisningen. Alingsås: Aspeflo & Klamas AB

Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B. (Red.). (2020). Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A-K., Sventelius, E., (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Fischbein, S., (2014). Ungdomar läser och skriver - specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Gibbons, P., (2013), Lyft språket lyft tänkandet (andra upplagan). Stockholm: Hallgren & Fallgren

Gibbons, P. (2016). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. (fjärde upplagan). Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hajer,M., Meestringa,T.,(2014) . Språkinriktad undervisning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hallin, A-E., Förstå och arbeta med språkstörning. (2019). Stockholm: Natur & Kultur.

Heide, E-L., (2019) Bättre samspel med socialt bildstöd - Handbok för förskola och skola. Lund: Studentlitteratur

Jahn,C., Lindgren, A., Reuterswärd,M., Sjölund,A., (2017) Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur.

Kindenberg., B., Wiksten (fd Bjerregaard), M., (2017). Språkutvecklande NO-undervisning. Stockholm: Natur och Kultur.

Kindenberg., B., Wiksten (fd Bjerregaard), M., (2015). Språkutvecklande SO-undervisning. Stockholm: Natur och Kultur

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik, lexikon. Lund: Studentlitteratur.

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2018). Språkutveckling och språkstörningar hos barn. Del 3, Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur

Vestlin,L., (red), (2014). Se språket i ämnet - Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet. Stockholm: Lärarförlaget

Sjöberg, C., (2020). Språkstörning hos barn 3–7 år. Stockholm: Gothia Fortbildning

Stehagen, H., (2014). Språk i alla ämnen: Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. Stockholm: Gothia Fortbildning

Presentationsfilm om Studiepaket språkstörning

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Publicerat fredag 30 september 2022