Mer om språkstörning

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning inom området och länktips för vidare information.

Arnqvist, A., Björn, M., Dahlin, K., Elwér, Å., Eriksson Gustavsson, A-L., Gustafson, S., Samuelsson, S. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med språket. Stockholm: Natur och Kultur.

Bjar, L. (2006). Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur.

Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk (andra upplagan).
Lund: Studentlitteratur.

Barbro, B., Sventelius, E. Ivarsson, U. (2016) Svensson, A-K. Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund:Studentlitteratur.

Bruce, B. (2009). Språkstörning på olika villkor. (red.). Anette Sandberg. Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur.

Carlberg Eriksson, E. (2009, rev 2016)). Språkstörning – en pedagogisk utmaning. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Gibbons, P. (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hajer, M. & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik, lexikon. Lund: Studentlitteratur.

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2. Lund: Studentlitteratur

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2018). Språkutveckling och språkstörningar hos barn. Del 3, Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur

Publicerat måndag 21 oktober 2019