Urval av litteratur, rapporter och länkar

Här finns litteratur, rapporter och länkar till vidare läsning inom området rörelsehinder.

Filmer

Ett urval av litteratur kring egenperspektiv

  • Bjurström, M. (2015) Mitt liv som CP.
  • Karlsson, P., Lega, D. (2003), När inte armarna räcker till. Starfalk.
  • Carolusson, S., (2011), Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening. Recito förlag.
  • Helgesson, J. (2010), Ett cp-bra liv. Libris
  • Renlund, C., Can, M., Sejersen, T. (2004), Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Rädda Barnen
  • Frankell, K. (2007), Johannas modiga idé. Kabusa Böcker

 

Publicerat tisdag 9 januari 2018 Granskat onsdag 7 november 2018

Skollagen anger att alla barn och elever ska få stöd, på det sätt och i den omfattning som behövs. Dessutom ska alla få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Det gör vi genom:
specialpedagogiskt stöd
fråga en rådgivare
kurser och aktiviteter
tillgängliga läromedel
statsbidrag
riksgymnasier för elev med rörelsehinder
stödmaterial

Tidningen Lika värde

Prenumerera på Lika värde