Urval av litteratur, rapporter och länkar

Här finns litteratur, rapporter och länkar till vidare läsning inom området rörelsehinder och rörelsenedsättning.

Barnombudsmannen (2016). Respekt, barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd.

Butler Nordkvist, A. (2017) Varför klarar inte min elev kunskapsmålen?(examensarbete i specialpedagogik)

Ejdelman, A. ( 2001). Min värld- att leva med perceptionssvårigheter. SPSM.

Eklund, C. (2011). Att se sina framsteg efter en förvärvad hjärnskada. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Eklund, C. och Kristiansen, I. (2010). Metodhandbok- pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Esben, P. (2005). Ny CP -cerebral pares med nya ögon.

Hammar, L. och Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel.

Handisam (serie B 2007:5) . Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning. Ett arbetsmaterial med förslag på metoder och aktiviteter för att belysa ämnet. Myndigheten för delaktighet

Heister Trygg, B. och Andersson, I. (2012). AKK i skolan en pedagogisk utmaning. Om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum

Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk- Bliss i AKK. SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum

Hildén, A. (2014). Anpassningar för oss med rörelsehinder-intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet. Hjälpmedelsinstitutet, numera Myndigheten för delaktighet

Krop, M. och Groeneveld, R. (2003). Fritt fram för alla.

Lindquist, B. m. fl. (2015). Kognition vid ryggmärgsbråck- en kunskapsöversikt

Renlund, C. (2017). Du får väl säga som det är.

Renlund, C. (2017). Doktorn kunde inte riktigt laga mig.

Skolverket (2016:440).Tillgängliga lärmiljöer.

Skolverket (Kunskapsöversikt 2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lekar för alla. (PDF-dokument, 10 kB)

Strindholm, M. och Butler Nordkvist, A. (2012). Elever med ryggmärgsbråck.

Svenska nätverket för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA).

Szönyi, K. och Dunkers, T. (2015). Delaktighet- ett arbetssätt i skolan. SPSM.

Filmer

UR Samtiden – En lektion om skolan

Ett urval av litteratur kring egenperspektiv

Bjurström, M. (2015) Mitt liv som CP.

Karlsson, P., Lega, D. (2003), När inte armarna räcker till. Starfalk.

Carolusson, S., (2011), Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening. Recito förlag.

Helgesson, J. (2010), Ett cp-bra liv. Libris

Renlund, C., Can, M., Sejersen, T. (2004), Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Rädda Barnen

Frankell, K. (2007), Johannas modiga idé. Kabusa Böcker

 

Publicerat tisdag 1 november 2022