Rörelsehinder och rörelse­nedsättning vuxenutbildning

Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara efter den studerandes behov och förutsättningar.

Förutsättningar för tillgänglighet ges genom:

 • att varje studerande inom skolväsendet för vuxna ska ha en individuell studieplan
 • att planen ska innehålla uppgifter om den studerandes mål och omfattning av studierna
 • en anpassad studielitteratur och en eventuell stödperson.

Inför start av utbildning

Inför starten av utbildningen kan följande information och kompetens behövas:

 • den vuxnes funktionsnedsättning
 • de pedagogiska konsekvenserna av funktionsnedsättningen
 • om AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • extra anpassningar
 • handledning till personal.

Om hjälp av samordnare på webbplatsen Studera med funktionshinder

Samarbete

Under utbildningen kan följande behövas uppmärksammas:

 • personalens behov av support, samarbete mellan lärare och tekniker
 • studerandes behov av individuella och personliga lösningar
 • utökad studievägledning vid behov.

Hjälpmedel

Ibland finns behov av hjälpmedel och då finns följande:

 • vid behov av personliga hjälpmedel kan den studerande först vända sig till sin vårdcentral
 • möjligheter till hjälpmedel ser olika ut beroende på landsting eller region.

Tema hjälpmedel på 1177.

Arbetsmarknadsutbildning

 • upphandlade arbetsmarknadsutbildningar ska generellt vara tillgängliga för arbetssökande med funktionsnedsättning.

Privata utbildningar

 • det finns eftergymnasiala utbildningar som bedrivs i privat regi utan offentliga eller statliga bidrag och är oftast avgiftsbelagda.

Fysisk miljö

Det är viktigt att anpassa den fysiska miljön kring studerande med rörelsehinder eller rörelsenedsättning. Vid förflyttning kan hjälpmedel som rullstol och rollator behövas. Det kan även finnas behov av större utrymmen, ramper, taklyft och hissar. Ytterligare anpassningar kan vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar. Den studerande kan ha behov av en miljö med tillgängliga lärverktyg.

Övrigt

Den vuxne är ibland inskriven på Vuxenhabiliteringen som ansvarar för bland annat olika kommunikationshjälpmedel, olika hjälpmedel till förflyttning, och olika styrsätt. Möjligheter till hjälpmedel ser olika ut beroende på landsting eller region.

Publicerat tisdag 1 november 2022