Två elever som pysslar

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?

Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt.

Detta kan påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning. Internationellt kallas dessa svårigheter inte alltid för neuropsykiatriska. De benämns istället som utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

De olika diagnoserna har flera saker gemensamt: De är beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens beteende inte utifrån medicinsk orsak, de har dock en biologisk bakgrund. Funktionsnedsättningen innebär en annorlunda kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt. Flera diagnoser kan förekomma samtidigt. Om de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna kan du läsa mer om på Attentions webbplats.

Individens behov ska styra stödet

För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, elever och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av förståelse och anpassningar. Individens behov är det som ska styra. I förskolan och skolan finns många barn och elever utan diagnos som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, liksom det finns barn och elever med diagnos som inte har behov av stöd.

Det är viktigt att omgivningen har förståelse för att barn, elever och vuxna har olika förutsättningar och kan uppleva och bearbeta sinnesintryck annorlunda, detta kan påverka förutsättningarna att lära. Läs vidare på:

Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande

Publicerat tisdag 27 april 2021