Litteraturlista, forskning och rapporter

Här får du exempel på litteratur som berör området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med inriktning förskola och skola.

Generellt om specialpedagogik och NPF

• Ahlén F. (2014). Stå upp, stå ut, stå kvar Lärande, specialpedagogik och förändringsarbete. Studentlitteratur.
• Aspeflo, U. (2010). Aspeflo om autism. Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet. Stockholm: Aspeflo och Klamas förlag AB.
• Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN. Aspeflo & Klamas Förlag AB
• Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom. Autism och Aspergerförbundet.
• Carlsson Kendall, G. (2012). Förstå och arbeta med adhd. Stockholm: Natur och Kultur.
• Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför. Studentlitteratur.
•Faherty, C. (2000), svenska utgåvan (2013).  Autism/Aspergers syndrom. Vad betyder det? En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. Idéer för lärande hemma och i skolan. Utbildningscenter Autism (3:e upplagan).
• Frylmark, A. (2013) Svårigheter med social kommunikation. Härnösand: OrdAF AB.
• Fägerblad, H. (2011). Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Stockholm: Habilitering och hälsa.
• Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Pavus Utbildning.
• Greene, Ross, W. (2017). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur
• Greene, Ross, W. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur.
• Hedevåg, K. (2016). När mallen inte stämmer. Hedevåg Pedagogik
• Hejlskov Elvén, B., Veje, H. & Beier, H. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Studentlitteratur.
• Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur.
• Jakobsson, I-L. & Nilsson, I.(2011) Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & Kultur.
• Iglum Rönhovde, L. (2009) Tio tankar i huvet, men ingenting på pappret. InfolitenBOK
• Iglum Rönhovde, L. (2011). Tål mina TICS, tack. InfolitenBOK
• Iglum Rönhovde, L. & Ekevik, E. (2014). Sociala antenner- att förstå vad andra tänker och känner. InfolitenBOK
• Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Be My Rails Publishing
• Kutcher, M. L. (2010). Adhd att leva utan bromsar. Stockholm: Natur och Kultur.
• Kutcher, M. L. & Moran, M. (2011) Så kan barn stärka sin organisationsförmåga. Natur & Kultur.
• Kutcher, M. L, Attwood, T & Wolff, R. R. (2016). Barn med överlappande diagnoser: adhd, inlärningssvårigheter, autism, Aspergers, Tourette, ångest m.f.l. Natur och Kultur Akademiska.
• Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet.
• Mitchell, D. (2015) Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Natur och Kultur.
• Oxelqvist, B., Petojevic, S. & Gustavsson C. (2016). Flickor med Aspergers syndrom/ högfungerande autism och flickor med AD/HD: pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Joelsgården Förlag
• Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber.
• Pettersson, L. (2017) Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det? Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Pettersson, L., & Liljeroth, I. (2011). Oscar visar vägen – att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
• Sandstrak, P. (2012). Mr Tourette och jag. Brombergs.
• Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., & Reuterswärd, M, (2017) Autism och ADHD i skolan. Natur och Kultur
• Socialstyrelsen, (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd.

Förskola

• Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Mothander, P. & Tjus, T. (2015) Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar. Natur & Kultur.
• Conn, C. (2018) Lek och vänskap – inkluderande pedagogisk för barn med atuism. Studentlitteratur
• Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. Pavus Utbildning.
• Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia
• Edfelt, D. (2017) Hjärna i förskolan. Gothia.
• Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning.
• Hejlskov Elvén, B. Edfelt, D.(2017) Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur och Kultur
• Nyqvist, J. (2013). Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Vulkan.

Kartläggningar

• Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen. Gothia.
• Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen. Gothia.

Vuxna

• Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
• Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
• Wallin A. (2017), Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat onsdag 17 oktober 2012 Granskat torsdag 14 februari 2019