Illustration av en hög med tre böcker.

Litteraturlista, forskning och rapporter

Här får du exempel på litteratur som berör området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med inriktning förskola och skola.

Generellt om specialpedagogik och NPF

Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN. Aspeflo & Klamas Förlag AB

Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom. Autism och Aspergerförbundet.

Borg - Skoglund, L. (2020). Från duktig flicka till utbränd kvinna; Natur och Kultur

Bühler, M. (2020). Flickor med autism och adhd - En guidebok för föräldrar och professionella; Studentlitteratur

Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför. Studentlitteratur.

Carlsson Kendall, G (2015) Elever med svag teoretisk begåvning. Natur och Kultur

Faherty, C. (2000), svenska utgåvan (2013).  Autism/Aspergers syndrom. Vad betyder det? En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. Idéer för lärande hemma och i skolan. Utbildningscenter Autism (3:e upplagan).

Frylmark, A. (2013) Svårigheter med social kommunikation. Härnösand: OrdAF AB.

Fägerblad, H. (2011). Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Stockholm: Habilitering och hälsa.

Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Pavus Utbildning.

Greene, Ross, W. (2017). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur

Greene, Ross, W. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur.

Gustafsson, J. & Hedevåg, K. (2020) Johanna – tre diagnoser i skolan. Hedevåg Pedagogik.

Hedevåg, K. (2016). När mallen inte stämmer. Hedevåg Pedagogik

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur.

Iglum Rönhovde, L. & Ekevik, E. (2014). Sociala antenner- att förstå vad andra tänker och känner. InfolitenBOK

Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Be My Rails Publishing

Kutcher, M. L. (2010). Adhd att leva utan bromsar. Stockholm: Natur och Kultur.

Kutcher, M. L. & Moran, M. (2011) Så kan barn stärka sin organisationsförmåga. Natur & Kultur.

Kutcher, M. L, Attwood, T & Wolff, R. R. (2016). Barn med överlappande diagnoser: adhd, inlärningssvårigheter, autism, Aspergers, Tourette, ångest m.f.l. Natur och Kultur Akademiska.

Lindberg, C.,  Eddib, T., Valsö, M (2019) Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd. Gothia

Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet.

Mitchell, D. (2015) Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Natur och Kultur.

Oxelqvist, B., Petojevic, S. & Gustavsson C. (2016). Flickor med Aspergers syndrom/ högfungerande autism och flickor med AD/HD: pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Joelsgården Förlag

Pettersson, L. (2017) Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det? Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sandstrak, P. (2012). Mr Tourette och jag. Brombergs.

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., & Reuterswärd, M, (2017) Autism och ADHD i skolan. Natur och Kultur

Socialstyrelsen, (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd.

Swärd, A-K., Reichenberg, M., Fischbein, S. (2020). Positiv specialpedagogik – teorier och tillämpningar; Studentlitteratur

Förskola

Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Mothander, P. & Tjus, T. (2015) Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar. Natur & Kultur.

Conn, C. (2018) Lek och vänskap – inkluderande pedagogisk för barn med autism. Studentlitteratur

Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. Pavus Utbildning.

Edfelt, D. (2017) Hjärna i förskolan. Gothia.

Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C., & Reuterswärd, M. (2019) Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur och Kultur

Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning.

Hejlskov Elvén, B. Edfelt, D.(2017) Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur och Kultur

Gymnasium

Edfelt, D. Karlsson, A. Lindgren, A, Sjölund, A. (2019). Autism och ADHD i gymnasiet. Natur och Kultur.

Fritidshem

Karlsson, A. (2020). Specialpedagogik för fritids: en grundbok. Studentlitteratur 

Jahn, C. Reuterswärd, M. Edfelt, D, Sjölund, A.(2020) Autism och ADHD i fritidshemmet. Natur och Kultur.

Kartläggningar

Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen. Gothia.

Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen. Gothia.

Vuxna

Hugo, M. Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Wallin A. (2017), Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat måndag 30 november 2020