När du undervisar en elev med Epilepsi

Alla elever ska enligt skollagen ges den ledning eller stimulans som de behöver i sitt lärande och utveckling. Elever med epilepsi kan som många andra elever behöva stödinsatser i skolan.

Som lärare med en elev med epilepsi behöver du skaffa dig kunskap om och på vilket sätt epilepsin påverkar din elevs kognition och inlärning. Det är viktigt att skolans övriga personal och elever känner till att en elev har epilepsi för att förhindra missförstånd.

Du måste sedan anpassa din undervisning efter elevens behov. Kom överens med eleven om vilka anpassningar som behövs i skolan. En nära samverkan med elev, föräldrar och skolans elevhälsa underlättar för dig som pedagog.

  • Fysiska aktiviteter är bra för elever med epilepsi. Vid redskapsundervisning och simning behöver eleverna dock tillsyn.
  • Stöd din elevs motivation och självkänsla
  • Det kan behövas stöd och längre tid vid prov
  • Vid trötthet ska det ges möjlighet till vila
  • Stöd i att rikta uppmärksamheten på de uppgifter och aktiviteter som ska genomföras
  • Planering och genomförande
  • Strukturerad planering av skoldagen med inlagda pauser för återhämtning.Utgå från elevens dagsform.
  • Inläst litteratur kan vara till hjälp periodvis.
  • Försök att uppfatta din elevs dagsform och anpassa uppgifterna.

Förutom dokumentation i IUP och eventuellt Åtgärdsprogram kan det behövas en medicinsk plan som görs i samverkan med elevhälsan. En del elever med epilepsi kan behöva akutmedicinering vilket gör att omgivningen behöver informeras och ha kunskap om hur de ska agera.

Länkar till mer information

Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi, föreläsning Yvonne van de Vis Kaufmann 140923 (PDF-dokument, 448 kB)

Epilepsiförbundets webbplats

Intressepolitiskt handlingsprogram

Till frågor och svar

Publicerat tisdag 13 oktober 2015 Granskat måndag 21 januari 2019