Diabetes

Typ 1- och typ 2-diabetes är två olika sjukdomar, barn får oftast typ 1-diabetes.

Diabetes är en medicinsk funktionsnedsättning, en livslång sjukdom som man aldrig kan ta paus ifrån eftersom kroppens egen produktion av hormonet insulin slutat fungera. Det innebär att man alltid måste tillföra insulin med sprutor eller insulinpump för att reglera blodsockret.

En varierande blodsockernivå påverkar koncentrationen och förmågan till inlärning. Stabila värden är absolut avgörande för barnets studieresultat!

Underlätta för barnet genom att anpassa schema, lektioner och aktiviteter utifrån barnets behov. Se till att det finns möjligheter till vila och att äta regelbundet.

Tänk på att

Var uppmärksam på barnet. Det kan vara svårt att själv känna, eller för ett litet barn att förmedla, när blodsockernivån sjunker. Påminn och hjälp barnet att kontrollera blodsockret och eventuellt ge extra mattillskott när det är aktiva lekar eller idrottslektioner, exempelvis mellanmål både före och efter fotbollsmatchen. Lämna aldrig ett barn med lågt blodsocker ensam!

För att hålla barnets blodsockernivåer så nära normala som möjligt krävs kunskap, mat på regelbundna tider, kontroller av blodsockernivåerna och en individuell anpassning av de dagliga insulindoserna, ofta med hjälp av kolhydraträkning. God diabeteskontroll förhindrar allvarliga komplikationer på både kort och lång sikt. Ju mindre barnet är desto mer hjälp behöver det, men även stora barn behöver påminnas och få stöd.

Skolans personal och kamraterna behöver kunskap och förståelse för diabetes. Omgivningens intresse har stor betydelse både för den drabbade och för dess familj! Därför är det extra viktigt att samarbete och informationsflöde fungerar bra mellan föräldrar, skola och sjukvård. Diabetes är en individuell sjukdom i ständig förändring och inget barn är det andra likt.

Motverka ett eventuellt utanförskap om sjukdom och behandling gör att eleven får vistas långa stunder på sjukhus.

Du kan lära dig mer om Diabetes på diabetesförbundets webbplats.

Till Frågor och svar

Publicerat onsdag 4 juli 2012 Granskat onsdag 27 februari 2019