Om allergier

Här kan du få mer information kring allergier mot pälsdjur, dofter och parfym samt överkänslighet mot mat.

Pälsdjursallergi

Elever som har allergi mot pälsdjur kan reagera antingen vid direkt eller indirekt kontakt med djur. Allergiframkallande ämnen från pälsdjur följer med djurägare i deras kläder och hår till skolan och fastnar särskilt i stoppade möbler och textilier. I vissa klassrum är halten kattallergen så hög att den ligger i nivå med en miljö där det finns katt. Halten allergiframkallande ämnen ökar med antalet djurägare i en klass. En av de vanligaste luftvägsallergierna (astma) bland barn och unga är mot pälsdjur. Du kan läsa mer i Astma och allergiförbundets material Hej, har du djur hemma?

Att tänka på:

Städning är viktigt men måste kompletteras med åtgärder för att begränsa halten allergen från pälsdjur. Där någon har pälsdjursallergi: ge information till elever och föräldrar i klassen att tänka på att inte klappa sitt husdjur innan man går till skolan, att ta på rena strumpor, med mera på morgonen. I vissa svårare fall har det behövts en sluss i skolan med separat ingång och byte till särskilda skolkläder som tvättas på skolan.

Aktiviteter som innebär kontakt med pälsdjur eller hästar bör förläggas i slutet av dagen så eleverna kan byta kläder och tvätta håret. Ridkläder bör inte tas med till skolan.

Sällskapsdjur ska inte finnas på skolan. Om så kallade läshundar planerar införas i skolan måste riskanalys utifrån bland annat allergi göras innan. Behoven hos elever med allergi respektive andra funktionsnedsättningar får inte ställas mot varandra.

Det förekommer att djur tas med till skolan, bland annat så kallade läshundar eller skolhundar eller assistanshundar. Så här ser Skolverket på frågan om djur i skolan:

  • Hundar eller andra djur har inte en naturlig plats i skolan.
  • Även om det finns positiva effekter för vissa elever så kan inte det ställas mot elever som är allergiska eller rädda för hundar.
  • Rimligen finns det inte bara en lösning för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.
  • En elevs stödinsatser ska inte innebära att en annan elevs rätt till utbildning och god arbetsmiljö försämras.

Reaktion mot dofter och parfymer

Personer med doftöverkänslighet (så kallad sensorisk hyperreaktivitet) reagerar på dofter och kemikalier och får hälsobesvär från luftvägarna eller mer allmänna symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet eller svettningar. Luftvägssymtomen liknar symtom vid astma, allergi eller KOL men reaktionen har andra orsaker. Det är inte lukten i sig som framkallar besvären utan en överretbarhet för dofter och kemikalier hos det sensoriska nervsystemet. I dagsläget finns inget läkemedel som hjälper mot doftöverkänslighet utan de som drabbas är hänvisade till omgivningen hänsyn och att undvika dofter.

Att tänka på:

Anta en policy på skolan om att personal och elever inte bör använda parfym eller andra starkt doftande hygienprodukter. Informera regelbundet (gärna varje termin) om policyn och vikten av att visa hänsyn till dem som inte tål parfymer, rakvatten, sprayer eller doftande hygienprodukter. Sätt gärna upp information i omklädningsrummet till idrotten. Även besökare kan behöva få information.

Informationsblad om parfymfritt i skolan, Astma- och Allergiförbundet.

Allergi och överkänslighet mot mat

Tio till femton procent av alla elever har någon form av matallergi. I tonåren är siffran cirka 15 procent. Det är alltså en stor grupp elever som behöver speciallagad mat för att klara av sin skoldag. I förskola och skola ska alla kunna äta säkert och gott – därför är kraven på skolköken höga.

Bra kunskaper och strikta rutiner är en förutsättning för att elever, personal och föräldrar ska kunna känna sig trygga.

Tänk på:

Förskola, skola och fritidshem måste kunna garantera att all mat, samt övriga livsmedel, är säkra för barn och elever som uppgett allergi och överkänslighet mot något. Detta kan garanteras genom god och tillräcklig kunskap samt säkra rutiner för hantering och information om allergimaten.

All mat och allt fika som skola och förskola serverar bör vara fri från jordnötter och nötter. Skolan/förskolan bör ansvara för all servering av mat och fika, även på hem- och konsumentkunskap, fritids, utflykter, möten, samlingar, i cafeterian med mera. Skolan kan ta beslut om fritt från jordnötter och nötter på hela skolan.

Det är en förutsättning för att miljön i förskola, skola och fritidshem ska vara tillgänglig och säker för barn och elever med kraftig känslighet för dessa allergen. Mat och övriga livsmedel som serveras barn och elever med matallergi ska vara fria från allergen som de har allergi mot.

Bra och säkra rutiner måste finnas för att säkerställa att barn eller elever inte får reaktioner på grund av felaktig eller kontaminerad kost. Det gäller vid lunchservering samt i alla övriga sammanhang som exempelvis frukost, mellanmål, utflykter, i kafeterian eller undervisning i Hem- och konsumentkunskap.

Mer information om allergi i förskola och skola finns på Astma- och Allergiförbundets webbplats.

Publicerat fredag 19 mars 2021