Videoföreläsningar

På den här sidan finns videoföreläsningar inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Gunilla Salo och Ylva Hjerpe presenterar stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Materialet är producerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet samt ett nätverk av 60 specialpedagoger.

Video

Kort intervju med Gunilla Salo, rådgivare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Video

Föreläsning av stödmaterialet för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Från Dysleximässan, 25 oktober 2013 med Gunilla Salo och Ylva Hjerpe.
Publicerat tisdag 19 november 2013 Granskat torsdag 21 mars 2019