Avhandlingar inom läs- och skrivsvårigheter

På den här sidan finns avhandlingar inom området läs- och skrivsvårigheter samlade.

Alatalo, Tarja. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning. Om lärares möjligheter och hinder. (PDF-dokument, 2 kB)

Björn Milrad, Marianne. (2010) Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning. (PDF-dokument, 1 kB)

Carlsson, Nadja. (2011). I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv. (PDF-dokument, 2 kB)

Damber, Ulla. (2010). Reading for life. Three Studies of Swedish Students' Literacy Development. (PDF-dokument, 518 bytes)

Elwér, Åsa. (2014). Early predictors of reading comprehension difficulties. (PDF-dokument, 824 bytes)

Fouganthine, Anna. (2012) Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter. (PDF-dokument, 4 kB)

Fält, Linda. (2013) The use of interventions for promoting reading development among struggling readers. (PDF-dokument, 15 kB)

Hedman, Christina. (2009). Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. (PDF-dokument, 2 kB)

Ingesson, Gunnel. (2007). Growing up with Dyslexia. (PDF-dokument, 413 bytes)

Johansson, Maj-Gun. (2010). Datorträning i läsflyt och stavning. Analys och utvärdering av fixerad och datorstyrd flash-cardexponering. (PDF-dokument, 4 kB)

Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. (PDF-dokument, 3 kB)

Swärd, Ann-Katrin. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärmiljöer. (PDF-dokument, 4 kB)

Reichenberg, Monica. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. (PDF-dokument, 48 kB)

Reichenberg, Monica. (2005) Gymnasieelever samtalar om facktexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. (PDF-dokument, 30 kB)

Wolff, Ulrika. (2005) Characteristics and varieties of poor readers (PDF-dokument, 32,8 MB)

Åsberger Johnels, Jakob. (2009) Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities (PDF-dokument, 442 bytes)

Publicerat tisdag 9 mars 2021