Inspelade webbinarier teachmeet

Inspelade webbinarier från TeachMeet 2022. Inspelade den 4 april respektive den 27 oktober 2022. De fem inspelningarna från oktober ligger överst på sidan.

Samtalsledare är Sofia Trapp och Therese Lindahl, båda rådgivare på SPSM. 

TeachMeet oktober 2022 Del 1: Studiepaket Ämnesområden

Spelades in den 27 oktober 2022. Inspelningen är ca 13 minuter lång och har valbar undertext. 

Att arbeta med Naturorienterande ämnen och verklighetsuppfattning i grund och gymnasiesärskola.

Spelades in den 27 oktober 2022. Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet, föreläser. Inspelningen är cirka 18 minuter lång och har valbar undertext. 

Bokprat

Spelades in den 27 oktober 2022. Inspelat samtal med Jonny Wåger, redaktör för boken Hållbart och meningsfullt lärande och Åsa Barrander, författare till boken Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Rådgivarna Emma Herrou och Kerstin Isaksson leder samtalet. Inspelningen är cirka 28 minuter lång och har valbar undertext. 

Alla barns rätt till ett språk - ett språkprojekt i Örebro kommun

Spelades in den 27 oktober 2022. Föreläsare är projektledaren Hanna Nordén, speciallärare och specialpedagog. Inspelningen år cirka 21 minuter lång och har valbar undertext. 

Video

Spelades in den 27 oktober 2022. Jenny Pokosta, projektledare på Läromedelsavdelningen på SPSM, visar nya läromedel och berättar om hur man går tillväga för att söka produktionsstöd när du har en läromedelsidé. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext. 

Inledning teachmeet 220407

SPSM läromedel teachmeet 220407

Kropp och sexualitet Dövblindhet teachmeet 220407

Bildsamt teachmeet 220407

Digijag teachmeet 220407

Samtal Ingrid Essegård Skolverket 220407

Publicerat måndag 5 december 2022