Undervisning på distans för elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning

För elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning är det särskilt viktigt att kommunikationen fungerar.

Viktigt att tänka på

Barnet och elevens delaktighet

Resonera med eleven hur tekniken kan fungera och vad som passar eleven bäst. Testa att tekniken, bildkvalitén och kommunikationen fungerar tillsammans med eleven innan undervisningen börjar.

Dela gärna in klassen i mindre grupper om det är möjligt.

Betydelsefulla personer för att undervisningen ska fungera för eleven är vårdnadshavare, de som arbetar inom skolans elevhälsa, support för tekniken och hörselhabilitering. Ta hjälp av dem vid behov!

Frågor till samtal mellan lärare och elev runt distansundervisning (PDF-dokument, 37 kB)

Tekniska förutsättningar

Barnet eller eleven behöver helst en stor skärm med bra upplösning och en webbkamera.

Bildkvalitén är en förutsättning för att distansundervisning ska fungera.

Uppkopplingen måste vara stabil så använd nätverkssladd då det trådlösa wifi kan vara instabilt. Utgå från den teknik som eleven har och behärskar.

Hörteknik

Utgå från den teknik som eleven har och behärskar. Se till att eleven kan höra så bra som möjligt.

Det finns flera olika sätt att använda hörteknik när man har undervisning på distans:

  • Halsslinga – enkel att använda som ett komplement till hörapparaten och ökar möjligheten för att höra.
  • Hörlurar "over ear" – kan anslutas med kabel eller genom inbyggd spole i hörlurarna som då kopplas till hörapparatens T-läge. Hörlurarna kan upplevas varma och svettiga.
  • Blåtand - Hörapparater med blåtand kan kopplas till datorn.
  • Personliga hjälpmedel – Om eleven har en personliga hjälpmedel som exempelvis audiosko, halsslinga kan dessa användas

Ljusförhållande

Det är viktigt att läraren och alla elever har god belysning där de är. Undvik att få ljus bakifrån till exempel från ett fönster eller en lampa.

Bildförhållande

Placera dig så att ditt ansikte syns tydligt på skärmen, så att eleven får en bra bild på ditt ansikte och din mimik för att underlätta kommunikationen. Tänk på att ha en bakgrund som inte är visuellt störande.

Ljudförhållande

Använd ett rum där det är lugnt och så lite störande ljud som möjligt

Samtalsteknik

Det krävs samtalsstruktur med tydlig turtagning för vem som pratar. För att underlätta turtagning så styr läraren genom att säga namnet på den som får ordet. En skriven chattfunktion kan med fördel användas där man skriver in sitt namn (när man vill säga något). Anpassa talhastigheten, tänk på att det tar lite länge tid att höra för personer med hörselnedsättning och framför allt när kommunikationen sker digitalt

Förberedelse och repetition

Ge barnet eller eleven möjlighet till förberedelse och repetition genom att dela texter, bilder, filmer och information i förväg. Erbjud även barnet eller eleven minnesanteckningar från lektionen. Spela gärna in lektionens föreläsningar och genomgångar så eleven kan se dem före och efter lektionen. Exempelvis kan arbete med "Flipped classroom" stödja eleven.

Text

Använd textade filmer, det finns digitala lösningar för att omvandla tal till text. Om eleven har behov av skrivtolkning i undervisningen behöver det arrangeras av skola eller lärosäte.

Paus

Det tar mycket energi för personer med hörselnedsättning att lyssna digitalt Det är viktigt med pauser för ljudvila och återhämtning, för att skaffa ny energi för fortsatt koncentration.

Prioritera

Välj vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.

Avgränsning

Avgränsa uppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.

Tydlighet

Förklara tydligt vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.

Länktips - Kommunikation

Länktips - Lärmiljö

Som alla elever behöver elever med hörselnedsättning struktur och tydlighet i undervisningen på distans.

Att arbeta med "Flipped classroom" kan stödja en elev med hörselnedsättning genom att material och föreläsningar kan ses i förväg vilket underlättar att vara förberedd inför vad som kommer tas upp på lektionen.

Hur bedrivs fjärrundervisning på teckenspråk?

Checklista för tolkning av möten på distans

Myndigheten för delaktighet

UR har skapat en grupp på Facebook med tips om skola hemma på teckenspråk.

Vad är Corona? från UR (Teckenspråkstolkat)

Läromedel på svenskt teckenspråk

Skolverket om distansundervisning

Publicerat torsdag 26 augusti 2021