Tvåspråkighet och specialskola

I specialskolan får eleverna utveckla svenskt teckenspråk och svenska i en teckenspråkig miljö. Teckenspråket gör att eleverna ges full tillgänglighet och kan vara delaktiga i alla situationer i skolan.

Eleverna utvecklar sitt teckenspråk genom undervisningen och i samspelet med kamrater och vuxna och svenskan genom att läsa och skriva.

Undervisning i Specialskolan

Specialskolan har sin egen läroplan som har samma krav som grundskolans men vissa justeringar har gjorts i språkämnena och musikämnet har ersatts av rörelse och drama. Teckenspråk för döva och hörselskadade finns med som ett eget ämne. Skolorna har hög andel speciallärare med inriktning på döv/hörsel. När undervisning sker på talat språk används tekniska hörhjälpmedel.

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan
Att lära sig två språk är självklart för dessa elever i ettan. Föräldrar och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Språk är spännande och roligt.

Fler filmer om tvåspråkighet finns på vår sida Två språk.

Publicerat fredag 26 augusti 2022