Lärare och elev tecknar till varandra

Tvåspråkighet och specialskola

I specialskolan får eleverna utveckla svenskt teckenspråk och svenska i en teckenspråkig miljö. Teckenspråket gör att eleverna ges full tillgänglighet och kan vara delaktiga i alla situationer i skolan.

Eleverna utvecklar sitt teckenspråk genom undervisningen och i samspelet med kamrater och vuxna och svenskan genom att läsa och skriva.

Undervisning i Specialskolan

Specialskolan har sin egen läroplan som har samma krav som grundskolans men vissa justeringar har gjorts i språkämnena och musikämnet har ersatts av rörelse och drama. Teckenspråk för döva och hörselskadade finns med som ett eget ämne. Skolorna har hög andel speciallärare med inriktning på döv/hörsel. När undervisning sker på talat språk används tekniska hörhjälpmedel.

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Fler filmer om tvåspråkighet finns på vår sida Två språk.

Publicerat fredag 15 januari 2021