Tillgänglighet vid döv eller nedsatt hörsel

Förskola, skola och fritidshem ska vara tillgängliga för alla barn. Alla ska känna gemenskap och kunna ta del av lärandet. Lärmiljön ska vara anpassad efter de behov som finns.

Förslag på planer och checklistor

I Stödmaterial hörselnedsättning finns förslag på planer för:

  • det systematiska arbetet med hörselmedvetenhet
  • förväntansdokument för vårdnadshavare
  • samt riktlinjer för hur skolan kan organisera stödet.

Det möjliggör en tillgänglig lärmiljö med en hög grad av delaktighet och inkludering.

Det finns också sammanfattande checklistor. Där får du handfasta förslag på hur skolan kan arbeta i vardagen för att utveckla tillgängliga lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk.

Det handlar om fysisk miljö såsom god ljud- och ljusmiljö i klassrum, matsal och uppehållsrum, men också om pedagogisk och social miljö, såsom planering och genomförande av undervisning och annan verksamhet. Checklistorna sammanfattar vad all personal behöver veta om kommunikativa strategier, visuellt stöd med mera.

Du kan även läsa mer på våra sidor om ljudmiljö och visuell miljö.

Publicerat torsdag 1 juni 2023