En elev som håller i ett limstift

Tekniska hjälpmedel

Tekniska hörhjälpmedel handlar om individuellt utprovade hörapparater och kokleaimplantat samt om olika hörtekniska lösningar som exempelvis mikrofoner, teleslingor och högtalare. 

Hörtekniska lösningar kan se ut på olika sätt men används vanligen tillsammans med den individuellt utprovade hörapparaten eller kokleaimplantatet.

Användning av hörhjälpmedel

Hörapparater och kokleaimplantat anpassas till den individuella hörseln och underlättar kommunikation på kort avstånd i lugn ljudmiljö. Apparaternas förmåga att återge tal i en miljö med bakgrundsljud är begränsad. Hörteknik kan då, genom att mikrofonen kommer närmare talaren, återge talet med ett minimum av bakgrundsljud. Hörapparaten sköter med andra ord anpassningen till hörselnedsättningen och hörtekniken sköter anpassningen till miljön.

Alla som arbetar med barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning behöver ha god kunskap om den hörteknik som finns på den egna förskolan eller skolan. Alla behöver också se till att den förskrivna hörtekniken används i alla relevanta sammanhang. Glöm inte att ta med barnet eller eleven i processen för bästa resultat.

Rektor eller förskolechef ansvarar för att det finns fungerande rutiner för

  • att ladda laddningsbara enheter
  • att genomföra kvalitetskontroller 
  • att all personal får utbildning om tekniken.

Läs mer om vad skolan behöver veta och göra när det handlar om ljudmiljö och hörteknik i Stödmaterial hörselnedsättning.

Publicerat torsdag 25 mars 2021