Tekniska hjälpmedel

Tekniska hörhjälpmedel handlar om individuellt utprovade hörapparater och kokleaimplantat samt om olika hörtekniska lösningar som exempelvis mikrofoner, teleslingor och högtalare. 

Hörtekniska lösningar kan se ut på olika sätt men används vanligen tillsammans med den individuellt utprovade hörapparaten eller kokleaimplantatet.

Användning av hörhjälpmedel

Hörapparat liksom kokleaimplantat anpassas till den individuella hörseln och underlättar kommunikation på kort avstånd i lugn ljudmiljö. Apparaternas förmåga att återge tal i en miljö med bakgrundsljud är begränsad. Hörteknik kan då, genom att mikrofonen kommer närmare talaren, återge talet med ett minimum av bakgrundsljud. Eller om man så vill, hörapparaten sköter anpassningen till hörselnedsättningen och hörtekniken anpassningen till miljön.

Alla som arbetar med barn, elever och vuxenstuderande behöver ha god kunskap om den hörteknik som finns på den egna förskolan eller skolan. Alla behöver också se till att den förskrivna hörtekniken används i alla relevanta sammanhang.

Rektor eller förskolechef är ansvarig för att se till att det finns fungerande rutiner för laddning av uppladdningsbara enheter, kvalitetskontroller samt att all personal får utbildning om tekniken.

Läs mer om vad skolan behöver veta och göra när det handlar om ljudmiljö och hörteknik i Stödmaterial hörselnedsättning.

Publicerat torsdag 20 oktober 2016 Granskat måndag 24 september 2018