Stöd för elev med hörselnedsättning

Flera aktörer arbetar för att barn och elever med hörselnedsättning ska få tillgång till och delaktighet i förskole- och skolverksamheters lärmiljö. Det ser olika ut i landet och aktörer har olika ansvar och uppdrag.

Det är skolhuvudmannen som har ansvar för att barn och elever med hörselnedsättning får tillgång till en tillgänglig undervisning. Det handlar om att skapa en fysisk lärmiljö där akustik och visuell miljö är optimal för elever med hörselnedsättning. Förskolans eller skolans rektor bör undersöka om skolhuvudman har tillgång till specialpedagog med fördjupad kompetens kring målgruppen, en så kallad hörselpedagog. Pedagoger som ska undervisa barnet eller eleven bör får kompetensutveckling och stöd för att kunna skapa goda förutsättningar för lärande och delaktighet. 

Rektor behöver se till att det finns hörteknik att tillgå för de elever som har behov av detta. Vem som stödjer i detta varierar i landet. Det kan vara skolhuvudmannen själv som har ansvar för att det finns pedagogisk hörteknik som lärarmikrofon, elevmikrofon och mottagare. I vissa delar av landet är det regionen som stödjer detta. Skolhuvudmannen har ansvar att ta reda på vilka aktörer som stödjer i vilka frågor. Stäm av med din förvaltning och eventuellt centrala elevhälsa. 

Möjligheter till stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder information, rådgivning och fortbildning till personal inom förskole- och skolverksamheter. Stödmaterial hörselnedsättning innehåller information som kan hjälpa till och stödja på individ-, grupp- och organisationsnivå. Från regionen ges olika former av informationsinsatser och stöd till barn och vårdnadshavare. Regionens hörselvård har ansvar för hjälpmedel som föranletts av hörselnedsättningen, såsom hörapparat, Cochleaimplantat eller BAHA, Benförankrad hörapparat. 

Publicerat fredag 10 februari 2023