DATE lärmaterial

DATE lärmaterial

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig själv och dina barn och elever.

DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad – allt färdigt att använda och tillgänglighetsanpassat.

DATE lärmaterial är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser.

Ett helt paket för ökad tillgänglighet
DATE lärmaterial kan med fördel användas tillsammans med Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. De båda materialen bidrar till utveckling av en tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också stöd och kompetensutveckling inom området. Läs mer på våra sidor om tillgänglighet

Sagohäftet och de fyra handledningarna till lärmaterialen.

DATE står för:

D = Delaktighet
A = Attityder
T = Tillgänglighet
E = Elever och barn

DATE lärmaterial i ny förpackning

Nu har omslagen för DATE lärmaterial fått nytt utseende. Innehållet är detsamma som tidigare. Endast några få ändringar har genomförts för att förtydliga text och bilder.

I materialet för gymnasiet har ett lektionsförslag förändrats under temat Undersök er lärmiljö. Där har Kognistionssimulatorn har ersatts med Funktionssimulatorn.

Omslag till DATE lärmaterial Förskola

Förskolan

Omslag till DATE lärmaterial 1-3

F–3

Omslag till DATE lärmaterial 4-9

4–9

Omslag till DATE lärmaterial gymnasiet

Gymnasiet

Arvsfonden logotyp
Funktionsrätt Sverige logotyp
Specialpedagogiska skolmyndigheten logotyp